กาฬสินธุ์ หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาฬสินธุ์ หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กาฬสินธุ์ หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กาฬสินธุ์ หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กาฬสินธุ์ Ø
หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานกาฬสินธุ์

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164194 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 121967

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 300 บ.

งานประจำ : 300 บ. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ดูแลความสะอาดพื้นในบริเวณที่รับผิดชอบ,ทำความสะอาดซอกมุมในบริเวณที่รับผิดชอบ,ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ ,ทำความสะอาดผนัง ขอบผนัง เพดาน,ทำความสะอาดกระจก มู่ลี่,ทำความสะอาดห้องน้ำ,ซักผ้า รีดผ้า ตากผ้า พับผ้า,ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าจัดให้อย่างถูกต้องตามลำดับ, การล้างแก้ว ภาชนะ รดน้ำต้นไม้ ฯลฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121968

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตัดเหล็กตามแบบ(ตัดโดยแก๊สอ๊อกซิเจน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตัดเหล็กตามแบบ(ตัดโดยแก๊สอ๊อกซิเจน)

งานประจำ : เงินเดือน 350-500

งานประจำ : 350-500 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ตัดเหล็ก ยกเหล็ก ขายเหล็ก ทำตามคำสั่งตามออเดอร์ที่ร้านสั่งงาน เชื่อฟังหัวหน้างาน ตัดเหล็กได้ไม่เหลือเศษทิ้ง
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121970

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

งานประจำ : ตามตกลงกับบริษัท กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
5. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121971

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดโรงแรมเดอะเกซร 0813032298

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดโรงแรมเดอะเกซร 0813032298

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

งานประจำ : ตามตกลงกับบริษัท กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
พนักงานทำความสะอาดโรงแรม,ต้อนรับลูกค้า,ทำห้องในโรงแรม
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121972

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 450-500/วัน

งานประจำ : 450-500/วัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ขับรถ10ล้อมีเครน,ตรวจเช็คสินค้าก่อนขึ้นรถทุกครั้ง,ดูแลรถ,ทำความสะอาดรถ(ต้องรูดใบขับขี่ทุกครั้ง)และทำตามกฎหมาย
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121973

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 350-450

งานประจำ : 350-450 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ยกสินค้าส่งลูกค้า
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 121974

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย อุปกรณ์ก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย อุปกรณ์ก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

งานประจำ : ตามตกลงกับบริษัท กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ขาย อุปกรณ์ก่อสร้าง และงานที่เกรียวข้อง
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156521

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรคุมงาน(บจก.ทวีสินคอนกรีต 094-1959565)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรคุมงาน(บจก.ทวีสินคอนกรีต 094-1959565)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ขอบข่ายความรับผิดชอบหลัก
1) ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการที่รับมอบหมาย
2) แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
3) รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหาที่นอกเหนือกรอบอำนาจ
4) จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
5) ติดต่อประสานงาน วางแผน ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามและประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในโครงการที่รับผิดชอบ (วิศวกรโครงการ)
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161997

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 450-500

งานประจำ : 450-500 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าคำนวณรายการและ ควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และขายอุปกรณ์ไฟฟ้า,ต่อไฟ และติดตั้ง
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154506

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์เป็นผู้หญิง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์เป็นผู้หญิง

งานประจำ : เงินเดือน 350-500

งานประจำ : 350-500 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1.ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร2.จดบันทึกตารางนัดหมายของผู้บริหาร เพื่อวางแผนการเดินทาง3.ขับรถให้ผู้บริหารทั้งใน กทม และ ตจว.3.ดูแล และทำความสะอาดและสภาพรถ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือบริษัทฯ5.ช่วยเหลืองานด้านอื่นๆของบริษัทฯ- หยุดวันอาทิตย์- เข้างาน 8.00 น. - 17.30 น.
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144268

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถแทรกเตอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถแทรกเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง มีค่าคอมม

งานประจำ : ตามตกลง มีค่าคอมม กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว
รับผิดชอบงานซ่อมและงานบริการ เกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ อิเซกิ
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138820

ตำแหน่งงานว่างครูผู้สอน

ตำแหน่งงานว่างครูผู้สอน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างโรงเ

งานประจำ : ตามโครงสร้างโรงเ กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล
-งานสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
-งานครูที่ปรึกษา
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 26/06/2563
เลขที่ประกาศ : 136206

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กาฬสินธุ์
จัดทำเอกสาร​ งานส่งของ​ และบริการชำระเงินต่างๆ
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 14/05/2563

เลขที่ประกาศ : 136256

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ประจำสาขา อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ประจำสาขา อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

งานประจำ : เงินเดือน 9000+ค่าคอมมิชชั่น

งานประจำ : 9000+ค่าคอมมิชชั่น กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว
ขายรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และจัดกิจกรรมการตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 14/05/2563

เลขที่ประกาศ : 136205

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กาฬสินธุ์
จำหน่านตั๋วเครื่องบิน
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 14/05/2563

เลขที่ประกาศ : 135629

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ6 ล้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ6 ล้อ

งานประจำ : เงินเดือน 9000++ค่าคอมมิชชั่น

งานประจำ : 9000++ค่าคอมมิชชั่น กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว
ขับรถ6ล้อของบริษัท เพื่อจัดส่งสินค้าในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 06/05/2563

เลขที่ประกาศ : 126040

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตว์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตว์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
- เบิกอะไหล่ เก็บอะไหล่ หาอะไหล่
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 123338

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
มีความรู้ด้านบัญชี วางบิล ภงด. ภพ.30 ฯ
มีประสบการณ์ ด้านงานบัญชี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 06/01/2563
เลขที่ประกาศ : 122219

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ผลิตแผ่นพื้น เสาเข็ม ท่ออัดแรง เป็นต้น และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 26/12/2562

เลขที่ประกาศ : 121969

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถแม็คโคร

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถแม็คโคร

งานประจำ : เงินเดือน 350-500บาท/วัน

งานประจำ : 350-500บาท/วัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ขับรถขุดดินเกรดดิน ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชี ซื่อสัตย์ ขับรถสิบล้อ ซ่อมแซม ดูแลน้ำมัน,น้ำมันเครื่อง,เป่ากรองไส้กรองทุกวัน,ล้างรถ,ทำความสะอาดรถ,ทุกครั้งที่ใช้เสร็จ,รับโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการโทรหา
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 25/12/2562

หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ ฝึกงานกาฬสินธุ์ งานชั่วคราวกาฬสินธุ์ งานนอกเวลากาฬสินธุ์ งานประจำกาฬสินธุ์ งานราชการกาฬสินธุ์ งานต่างประเทศกาฬสินธุ์ งานอื่นๆกาฬสินธุ์
หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ ฝึกงานกาฬสินธุ์ งานชั่วคราวกาฬสินธุ์ งานนอกเวลากาฬสินธุ์ งานประจำกาฬสินธุ์ งานราชการกาฬสินธุ์ งานต่างประเทศกาฬสินธุ์ งานอื่นๆกาฬสินธุ์